OWNZONES MEDIA NETWORK, INC

(DATA ULTIMEI ACTUALIZĂRI: 26 februarie 2016. PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE ÎNLOCUIESC TOATE VERSIUNILE ANTERIOARE ALE CONDIȚIILOR DE UTILIZARE OWNZONES MEDIA NETWORK, INC.)

Prezentele Condiții de Utilizare ('Condițiile') guvernează utilizarea de către dv. a Aplicațiilor OWNZONES și a informațiilor, materialelor video, conținutului sau serviciilor oferite de sau prin Serviciu (denumite, în mod colectiv, 'Serviciul'). Serviciul vă este oferit de OWNZONES Media Network, Inc., o societate înregistrată în Nevada ('noi', 'ne', 'al nostru/a noastră' sau 'OWNZONES'). Prezentele Condiții constituie un contract între noi și dv., cu prevederi obligatorii pentru ambele părți. Utilizând Serviciul, acceptați implicit prezentele Condiții. Dacă nu acceptați prezentele Condiții, nu ar trebui să folosiți Serviciul.

Internetul este un mediu în continuă evoluție. Dacă la un moment dat va fi necesar să modificăm prezentele Condiții, vom afișa o notificare vizibilă în cadrul Serviciului, ca să puteți alege dacă doriți sau nu să continuați utilizarea Serviciului. Continuând să utilizați Serviciul după ce afișăm sau vă informăm cu privire la orice asemenea modificări, acceptați implicit Condițiile modificate.

Ne rezervăm dreptul de a interzice accesul la Serviciu sau la orice serviciu oferit prin intermediul Serviciului oricărei persoane care încalcă prezentele Condiții sau care, în opinia noastră, afectează capacitatea altor persoane de a se bucura de Serviciu sau încalcă drepturile altor persoane.

Prezentele Condiții includ un Acord de Arbitraj care, cu anumite excepții determinate, vă impune să supuneți orice revendicare împotriva noastră arbitrajului, decizia pronunțată fiind definitivă și obligatorie pentru părți, și prevede că (1) veți avea permisiunea să formulați revendicări împotriva OWNZONES numai în nume personal, nu ca reclamant sau ca parte în orice proces sau acțiune în nume colectiv sau prin reprezentanți; și (2) veți avea permisiunea să întreprindeți acțiuni în justiție (inclusiv acțiuni în despăgubiri, în realizare și în constatare) numai în nume personal.

DREPTUL LA INTIMITATE.

Respectăm dreptul la intimitate al utilizatorilor Serviciului nostru. Vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate ('Politică de Confidențialitate'). Dacă aveți orice obiecție cu privire la prevederile prezentelor Condiții sau ale Politicii de Confidențialitate, nu folosiți Serviciul sau oricare dintre serviciile oferite prin intermediul Serviciului.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Accesul dv. la Conținut.

Materialele video și orice alt conținut disponibil prin intermediul Serviciului ('Conținutul'), precum și mărcile comerciale, mărcile de servicii și emblemele incluse în Serviciu sunt proprietatea noastră sau a afiliaților ori licențiatorilor noștri și intră sub incidența dreptului de autor, a protecției mărcilor înregistrate și a altor drepturi de proprietate intelectuală, conform legilor Statelor Unite ale Americii și ale altor state și convențiilor internaționale. Conținutul include, fără limitare, tot codul-sursă, bazele de date, funcțiile, software-ul și designul Serviciului, materiale audio, video, text, fotografii și grafică. Puteți utiliza Serviciul și Conținutul în interes personal, non-comercial, numai dacă mențineți intacte toate notificările privind drepturile de autor și alte notificări privind titularii drepturilor. Nu aveți dreptul de a reproduce sau distribui în orice mod (inclusiv prin e-mail sau prin alte mijloace electronice) nicio parte a Conținutului fără permisiune scrisă, acordată în prealabil de unul dintre reprezentanții noștri autorizați. Desigur, aveți libertatea de a-i încuraja pe alții să acceseze Conținutul prin intermediul Serviciului nostru și de a le spune cum îl pot găsi. În plus, puteți crea un link hypertext către acest Serviciu, cu condiția ca link-ul să nu afirme sau sugereze nicio relație de sponsorizare sau afiliere între noi și Serviciul dv.

Licența pe care ne-o acordați.

Trimițându-ne un material, afirmați implicit că sunteți proprietarul respectivului material sau că ni-l trimiteți cu acordul explicit al proprietarului. Postând material în orice zone ale Serviciului care sunt deschise postărilor publicului, precum orice zonă de evaluări, recenzii sau comentarii, sunteți implicit de acord că noi și partenerii, împuterniciții, afiliații și furnizorii noștri de servicii (denumiți, în mod colectiv, 'Terții Furnizori') putem reproduce, modifica și distribui materialul respectiv după cum vom considera de cuviință, în orice mediu și cu orice scop. Ne acordați o licență non-exclusivă, nelimitată temporal și teritorial, fără plata de redevențe, de a reproduce, modifica, adapta și publica orice asemenea material în cadrul Serviciului. De asemenea, ne acordați dreptul și licența non-exclusive, irevocabile, nelimitate temporal și teritorial, pe deplin sublicențiabile, fără plata de redevențe, de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, folosi ca punct de plecare pentru crearea de opere derivate, distribui, interpreta și afișa orice asemenea material (total sau parțial) și/sau de a îngloba materialul respectiv în alte opere sau în orice formă, mediu ori tehnologie existentă în prezent sau dezvoltată în viitor. De asemenea, sunteți de acord că noi și Terții Furnizori vă putem identifica drept autor al oricăreia dintre postările dv., folosind numele, adresa de e-mail sau pseudonimul dv., după cum vom socoti de cuviință. De asemenea, ne rezervăm dreptul (dar nu ne asumăm obligația) de a șterge, muta sau edita orice postări sau materiale primite pe care le considerăm inacceptabile sau necorespunzătoare, din rațiuni legale sau de altă natură.

Mărci comerciale.

Mărcile de servicii OWNZONES, numele produselor și serviciilor și alte însemne ale companiei ('Mărcile OWNZONES') sunt proprietatea OWNZONES. Cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres de prezentele Condiții, vă declarați de acord să nu afișați sau folosiți în orice manieră oricare dintre Mărcile OWNZONES fără permisiunea noastră prealabilă.

CONTURI.

Pentru a accesa unele elemente ale Serviciului, va trebui să creați un cont și/sau să dețineți un abonament plătit. Nu aveți în niciun caz dreptul de a folosi contul altui utilizator fără permisiunea acestuia. La crearea contului, trebuie să oferiți informații corecte și complete. Sunteți singurul răspunzător de orice activitate care are loc în contul dv. și trebuie să asigurați securitatea parolei contului. Trebuie să ne anunțați imediat în cazul oricărei breșe de securitate sau al oricărei utilizări neautorizate a contului dv. Noi nu vom fi răspunzători pentru pierderile dv. cauzate de orice utilizare neautorizată a contului dv., dar dv. puteți fi ținut răspunzător pentru pierderile noastre sau ale altora în urma unei asemenea utilizări neautorizate.

Este posibil să conectați contul dv. de accesare a Serviciului la conturile dv. de accesare a unor servicii oferite de terți (de exemplu, Facebook sau Twitter). Conectând contul dv. la conturile oferite de terți, recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că acordați implicit permisiunea ca anumite informații despre dv. să fie divulgate în mod constant unor terțe părți (în conformitate cu setările de confidențialitate pe care le-ați stabilit în cadrul respectivelor Servicii oferite de terți). Dacă nu vreți să fie divulgate informații despre dv. în această manieră, nu folosiți această funcție.

Ne pasă de integritatea și securitatea informațiilor dv. personale. Cu toate acestea, nu putem garanta că terții neautorizați nu vor reuși niciodată să depășească măsurile de securitate ale Serviciului sau să folosească în scopuri nelegitime orice informații personale pe care ni le puneți la dispoziție. Prin prezenta luați cunoștință de faptul că ne puneți la dispoziție informațiile personale pe riscul propriu.

Putem interzice accesul unui utilizator la Serviciu dacă, în împrejurări corespunzător determinate, se stabilește că utilizatorul respectiv a încărcat prezentele Condiții de Utilizare.

Dacă aveți un cont și doriți să verificați, actualizați sau ștergeți datele dv. personale sau să anulați contul ori abonamentul, vă rugăm să vă logați în Serviciu și să faceți modificările respective asupra contului. De asemenea, ne puteți solicita să vă corectăm informațiile personale dacă sunt inexacte, să vă anulăm contul sau abonamentul ori să eliminăm datele, dacă nu este necesar să le păstrăm în virtutea prevederilor legii sau din rațiuni legitime de afaceri. Vă oferim următoarele opțiuni pentru corectarea sau eliminarea informațiilor dv. personale din baza noastră de date pentru activități de marketing: puteți trimite un e-mail la adresa feedback.ro@ownzones.com sau puteți suna la serviciul de asistență clienți, la numărul +40770125609. Este posibil să păstrăm pe serverele noastre informații de arhivă privitoare la contul dv. pentru o perioadă de timp după anularea acestuia, în vederea depistării fraudelor sau a respectării legilor în vigoare ori a politicilor noastre interne de securitate.

ABONAMENTE ȘI PLĂȚI.

Dacă vă abonați la un canal sau plătiți pentru a accesa conținut în cadrul Serviciului, vom pune informațiile dv. de plată la dispoziția furnizorilor de servicii de plăți, în vederea procesării plăților, a prevenirii, depistării și investigării fraudei sau a altor activități interzise, a facilitării rezolvării disputelor, precum stornările și restituirile, precum și în alte scopuri asociate cu acceptarea de carduri de credit sau de debit..

Veți achita toate costurile și comisioanele aferente contului dv. la tarifele în vigoare pentru perioada de facturare în care au fost înregistrate. Veți fi facturat pentru și veți achita toate costurile și comisioanele. Veți achita toate taxele aferente utilizării Serviciului prin intermediul contului dv.

PRIN PREZENTA, AFIRMAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI LEGAL ÎNDREPTĂȚIT SĂ FOLOSIȚI ORICE CARD DE CREDIT SAU ALT MIJLOC DE PLATĂ FOLOSIT DE DV. ORI SUB NUMELE DV. DE UTILIZATOR PENTRU A ACHITA ORICE ASEMENEA CONȚINUT ȘI/SAU ABONAMENT.

PROMOȚII ȘI TOMBOLE.

Orice promoții sau tombole oferite prin intermediul Serviciului sau pentru care este posibil să vă trimitem periodic mesaje e-mail vor fi guvernate de condiții separate de prezentele Condiții și care pot fi diferite de acestea. Prin participarea la oricare asemenea promoție sau tombolă, veți intra sub incidența condițiilor aplicabile acesteia. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că vă vor fi aplicabile în continuare prezentele Condiții, în măsura în care acestea nu intră în conflict cu prevederile aplicabile promoției respective.

OPRIRI ALE SISTEMULUI.

Programăm periodic opriri ale sistemului, pentru a asigura întreținerea Serviciului și în alte scopuri. De asemenea, pot avea loc opriri neplanificate ale sistemului. Nu vom fi ținuți în niciun fel răspunzători pentru: (a) indisponibilitatea Serviciului ca urmare a unor asemenea opriri; (b) orice pierdere de date sau de tranzacții cauzată de opriri neplanificate ale sistemului; (c) întârzierea, transmiterea defectuoasă sau eșecul transmiterii de informații ca urmare a unor asemenea opriri ale sistemului; sau (d) orice acțiuni ale terților sau orice alte întreruperi în funcționarea furnizorilor de găzduire web, furnizorilor de servicii internet sau facilităților și rețelelor internet.

MODIFICĂRI ADUSE Serviciului.

Ne rezervăm dreptul ca în orice moment, precum și la anumite intervale de timp, să modificăm sau să suspendăm temporar ori permanent Serviciul (sau orice parte a acestuia), cu sau fără notificare. Prin prezenta vă declarați de acord că nu vom fi răspunzători față de dv. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau încetare a Serviciului.

SERVICII OFERITE DE TERȚI.

Serviciul sau terții pot afișa link-uri către alte Servicii sau resurse. Prin prezenta luați cunoștință de și sunteți de acord cu faptul că nu răspundem de disponibilitatea unor asemenea Servicii sau resurse externe și că nu promovăm și nu suntem în niciun fel răspunzători pentru niciun tip de conținut, inclusiv, fără limitare, publicitate, produse sau alte materiale, disponibil pe sau prin asemenea Servicii sau resurse. De asemenea, luați cunoștință de și sunteți de acord cu faptul că nu vom fi în niciun fel răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pagube sau pierderi care sunt sau despre care se susține că ar fi provocate de sau ar avea legătură cu utilizarea ori cu necesitatea de a avea acces la orice asemenea conținut, material publicitar, produse, materiale, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin oricare asemenea Serviciu ori resursă;.

ACTIVITĂȚI INTERZISE.

Nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Serviciul ori Conținutul pus la dispoziție prin acesta în orice alt scop decât cele pentru care este oferit. Ca o condiție a utilizării Serviciului, vă este interzis:

 • Să încadrați sau să încorporați orice Conținut în alt Serviciu sau în orice alt serviciu fără aprobarea noastră scrisă, acordată în prealabil;
 • Să restrângeți sau să împiedicați utilizarea Serviciului de către oricare alt utilizator;
 • Să folosiți Serviciul pentru a vă da drept oricare altă persoană fizică sau juridică ori să susțineți în mod fals sau să faceți alte afirmații denaturate despre asocierea dv. cu o altă persoană fizică sau juridică;
 • Să perturbați sau să împiedicați funcționarea oricăror servere sau rețele folosite pentru a oferi Serviciul sau elementele acestuia ori să ignorați orice cerințe, proceduri, politici și reglementări ale rețelelor pe care le folosim pentru a oferi Serviciul;
 • Să folosiți Serviciul pentru a instiga ori încuraja terțe persoane să săvârșească fapte ilegale sau să provoace vătămări corporale oricărei alte persoane ori să provoace pagube materiale;
 • Să obțineți accesul neautorizat la Serviciu sau la orice cont, computer sau rețea conectate la respectivul Serviciu, prin metode precum hacking, password mining sau prin alte mijloace ilicite;
 • Să obțineți sau să încercați să obțineți orice materiale sau informații prin orice mijloace care nu au fost făcute disponibile în mod intenționat prin intermediul Serviciului;
 • Să folosiți Serviciul pentru a posta sau transmite orice fel de informații ilegale, amenințătoare, abuzive, calomnioase, defăimătoare, obscene, vulgare, pornografice, injurioase sau indecente, inclusiv, fără limitare, orice transmisie care constituie ori instigă la o conduită care ar constitui o infracțiune, ar antrena răspunderea civilă sau ar încălca în orice alt mod orice prevedere legală la nivel local, statal, național sau internațional;
 • Să folosiți Serviciul pentru a copia, posta sau transmite orice informație, software sau alt material care încalcă sau aduce atingere drepturilor altora, inclusiv orice material care încalcă dreptul la viața privată ori dreptul la propria imagine sau care este protejat de drepturi de autor, de mărci înregistrate sau de alte drepturi de proprietate intelectuală, ori să creați opere derivate din acestea fără a obține în prealabil permisiunea titularului sau deținătorului drepturilor;
 • Să folosiți Serviciul pentru a posta sau transmite orice informație, software sau alt material care conține un virus sau o altă componentă dăunătoare;
 • Cu excepția situațiilor prevăzute de prezentele Condiții, să folosiți Serviciul pentru a posta, transmite sau exploata în orice manieră orice informație, software sau alt material cu scop comercial sau care conține publicitate;
 • Să folosiți Serviciul pentru a face reclamă sau pentru a solicita oricui să cumpere ori să vândă produse sau servicii ori să facă donații de orice natură, fără a obține în prealabil aprobarea noastră scrisă în acest sens;
 • Să culegeți sau să colectați date personale despre alți utilizatori ai Serviciului ori adresele de e-mail ale acestora, în scopuri comerciale sau ilegale ori în scopul de a trimite e-mailuri nesolicitate cu conținut comercial;
 • Să postați în mod repetat același conținut ori conținut similar sau să generați solicitări nerezonabile ori disproporționat de mari asupra infrastructurii noastre ori să întreprindeți sau să le cereți altora să întreprindă orice acțiune care perturbă ritmul normal al postărilor și dialogului în cadrul Serviciului (de exemplu, prin crearea unui număr excesiv de postări) sau care are alte efecte negative asupra capacității altor utilizatori de a utiliza Serviciul.

PRACTICI GENERALE PRIVIND UTILIZAREA ȘI STOCAREA CONȚINUTULUI.

Prin prezenta luați cunoștință de faptul că putem stabili practici generale, limite și restricții privitoare la utilizarea Serviciului și la postarea de conținut, informații și materiale de către utilizatorii Serviciului. Aceste restricții pot include limitarea numărului de zile pentru care afișăm și/sau păstrăm evaluări, recenzii sau alt conținut trimis de utilizatori, a spațiului maxim de stocare care vă este alocat pe serverele noastre și a numărului maxim de accesări ale Serviciului (precum și durata maximă a fiecărei accesări) de către dv. într-un anumit interval de timp. Nu ne asumăm în niciun fel răspunderea pentru ștergerea, denaturarea ori pierderea oricărui conținut sau material trimis de dv. sau pentru orice situație în care nu reușim să recepționăm sau să stocăm conținutul trimis de dv., indiferent de motiv, inclusiv, fără limitare, defecțiuni ale oricărei rețele sau element hardware ori software. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment aceste practici generale, limite și restricții, la libera și exclusiva noastră alegere, cu sau fără notificare.

NOTIFICAREA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE AUTOR.

Dacă sunteți deținător de drepturi de autor sau reprezentați un asemenea deținător de drepturi și considerați că orice Conținut din cadrul Serviciului vă încalcă drepturile de autor, ne puteți trimite o notificare în conformitate cu prevederile Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'), comunicând în scris următoarele informații responsabilului nostru cu drepturile de autor (pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați 17 U.S.C 512(c)(3)):

 • Semnătura olografă sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele deținătorului dreptului exclusiv care considerați că a fost încălcat;
 • Identificarea operei protejate de drepturile de autor care susțineți că face obiectul încălcării sau, dacă includeți în aceeași notificare mai multe opere protejate de drepturile de autor oferite în cadrul unui singur Serviciu online, o listă reprezentativă cu operele respective din cadrul acelui Serviciu;
 • Identificarea materialului despre care se susține că încalcă drepturile de autor sau face obiectul activității care încalcă drepturile de autor și pentru care se solicită eliminarea sau dezactivarea accesului, precum și informații rezonabil de detaliate pentru a permite furnizorului serviciului să localizeze materialul respectiv;
 • Informații rezonabil de detaliate pentru a permite furnizorului serviciului să vă contacteze, precum o adresă, un număr de telefon și o adresă de e-mail, dacă este disponibilă;
 • O declarație conform căreia considerați, cu bună credință, că utilizarea materialului în modul pe care îl reclamați nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, de reprezentantul său ori de lege și;
 • O declarație în care afirmați că informațiile din notificare sunt exacte și, cu asumarea riscului de a fi acuzat de sperjur, că sunteți autorizat să acționați în numele titularului unui drept exclusiv care a fost încălcat.

Puteți trimite notificările privind încălcarea drepturilor de autor responsabilului nostru cu drepturile de autor, la adresa feedback.ro@ownzones.com, sau prin poștă, către OWNZONES Media Network, RO., în atenția Departamentului Juridic, Bd. Vasile Milea, nr. 4,AFI Cotroceni, Intrarea Far, etaj 2, Cod Postal: 061346, Bucuresti. Precizăm că numai notificările în temeiul DMCA vor fi trimise responsabilului cu drepturile de autor; orice alte aprecieri, comentarii, cereri de asistență tehnică și orice alte comunicări vor fi înaintate serviciului de asistență clienți al OWNZONES. Prin prezenta luați cunoștință de faptul că, dacă nu satisfaceți toate cerințele cuprinse în prezentele Condiții, notificarea dv. în temeiul DMCA poate fi invalidată.

Contranotificări.

Dacă sunteți de părere că Conținutul dv. care a fost eliminat (sau la care accesul a fost dezactivat) nu încalcă niciun drept de autor sau că aveți permisiunea deținătorului drepturilor de autor sau a reprezentantului acestuia ori că legea vă permite să postați și să folosiți materialul respectiv în cadrul Conținutului dv., puteți trimite responsabilului cu drepturile de autor o contranotificare care să conțină următoarele informații:

 • Semnătura dv. olografă sau electronică;
 • Identificarea Conținutului eliminat sau la care accesul a fost dezactivat și locul în care apărea Conținutul respectiv înainte să fie eliminat sau dezactivat;
 • O declarație conform căreia considerați, cu bună credință, că Conținutul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei erori sau a unei identificări eronate a Conținutului; și
 • Numele și adresa dv., numărul dv. de telefon, adresa dv. de e-mail, o declarație conform căreia recunoașteți competența teritorială a tribunalului federal din districtul Maricopa, statul Arizona, și o declarație conform căreia acceptați primirea documentelor relevante de la persoana care a depus notificarea cu privire la presupusa încălcare a drepturilor de autor.

Dacă responsabilul cu drepturile de autor primește o contranotificare, putem trimite o copie a respectivei contranotificări părții care a formulat plângerea inițială, împreună cu informația că persoana respectivă are la dispoziție 10 (zece) zile lucrătoare să pună din nou la dispoziție Conținutul eliminat sau să înceteze dezactivarea acestuia. În afară de cazul în care deținătorul drepturilor de autor solicită un ordin judecătoresc împotriva furnizorului Conținutului sau împotriva membrului ori utilizatorului în cauză, Conținutul eliminat poate fi făcut din nou disponibil sau accesul la el poate fi restabilit în 10 (zece) până la 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la primirea contranotificării, la libera și exclusiva noastră alegere.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII.

UTILIZAȚI Serviciul EXCLUSIV PE RISCUL PROPRIU. Serviciul ȘI TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA SUNT OFERITE FĂRĂ NICIO GARANȚIE ȘI ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT DISPONIBILE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NOI, PERSONALUL NOSTRU DE CONDUCERE, DIRECTORII, ANGAJAȚII, ÎMPUTERNICIȚII ȘI LICENȚIATORII NOȘTRI (DENUMIȚI, ÎN CONTINUAREA ACESTUI PARAGRAF, 'PĂRȚILE OWNZONES'), NU OFERIM NICIO GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ ÎN LEGĂTURĂ CU Serviciul ȘI CU SERVICIILE NOASTRE SAU CU UTILIZAREA ACESTORA DE CĂTRE DV., INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANȚIE PRIVIND CARACTERUL CORECT ȘI COMPLET, ACTUALITATEA, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR, POTENȚIALUL COMERCIAL SAU ADECVAREA MATERIALELOR LA UN ANUMIT SCOP. PĂRȚILE OWNZONES NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU PROMISIUNI CU PRIVIRE LA CARACTERUL CORECT ȘI COMPLET AL CONȚINUTULUI DIN CADRUL Serviciului, PRECUM ȘI AL MESAJELOR NOASTRE E-MAIL ȘI AL ALTOR COMUNICĂRI ELECTRONICE SAU CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL ORICĂRUI SERVICIU ASOCIAT ACESTUI Serviciu; DE ASEMENEA, PĂRȚILE OWNZONES NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU ORICE (A) PIERDERI SAU PAGUBE DE ORICE NATURĂ CA URMARE A UNOR ERORI, GREȘELI, OMISIUNI SAU INEXACTITĂȚI ALE CONȚINUTULUI ȘI MATERIALELOR, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, INFORMAȚII ALE UTILIZATORILOR, DATE ȘI INFORMAȚII TRIMISE DE UTILIZATORI; (B) VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU PAGUBE MATERIALE DE ORICE NATURĂ, REZULTATE DIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA DE CĂTRE DV. SAU DIN IMPOSIBILITATEA DV. DE A ACCESA ȘI A UTILIZA Serviciul NOSTRU; (C) ORICE ACCESARE SAU UTILIZARE NEAUTORIZATĂ A SERVERELOR NOASTRE ȘI/SAU A ORICĂROR INFORMAȚII DE NATURĂ PERSONALĂ ȘI/SAU FINANCIARĂ STOCATE PE ACESTEA; (D) ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIILOR CĂTRE SAU DIN PARTEA Serviciului; (E) ORICE DENATURARE SAU PIERDERE A DATELOR TRANSMISE CĂTRE SAU DIN PARTEA Serviciului; (F) ORICE BUG, VIRUS, CAL TROIAN SAU ALT ELEMENT SIMILAR CARE POATE FI TRANSMIS CĂTRE SAU PRIN INTERMEDIUL Serviciului DE ORICE TERȚĂ PARTE. NU GARANTĂM, NU RECOMANDĂM, NU OFERIM GARANȚII ȘI NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN CONȚINUT, PRODUS SAU SERVICIU PROMOVAT SAU OFERIT DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE PRIN INTERMEDIUL Serviciului SAU AL ORICĂRUI ALT Serviciu LA CARE SE FACE TRIMITERE PRINTR-UN HYPERLINK ORI CARE ESTE INCLUS ÎN ORICE BANNER SAU ALTĂ FORMĂ DE RECLAMĂ; DE ASEMENEA, PĂRȚILE OWNZONES NU VOR FI PARTE LA NICIO TRANZACȚIE ÎNTRE DV. ȘI TERȚI FURNIZORI DE PRODUSE SAU SERVICII ȘI NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE DE A MONITORIZA ORICE ASEMENEA TRANZACȚIE. CA ÎN CAZUL ORICĂREI TRANZACȚII DE ACHIZIȚIONARE A UNUI PRODUS SAU SERVICIU PE ORICE CALE SAU ÎN ORICE MEDIU, VĂ RECOMANDĂM SĂ DAȚI DOVADĂ DE PRUDENȚĂ ORICÂND ESTE CAZUL.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE.

Prin prezenta vă declarați de acord să exonerați de răspundere OWNZONES și orice filială, afiliat, licențiator și orice alt partener al nostru, precum și orice director, membru al conducerii, împuternicit și angajat al fiecăreia dintre aceste entități, pentru orice revendicare sau solicitare, inclusiv onorariile de valoare rezonabilă ale avocaților, formulată de orice terță parte pentru sau în legătură cu utilizarea Serviciului de către dv., încălcarea Condițiilor de Utilizare de către dv. sau încălcarea de către dv. a oricărui drept al unei terțe părți, precum și orice asemenea încălcare săvârșită de orice persoană pe care ați autorizat-o să folosească contul dv.

LIMITAREA RĂSPUNDERII.

NOI ȘI ORICE AFILIAT, REPREZENTANT, ÎMPUTERNICIT, TERȚ FURNIZOR SAU LICENȚIATOR AL NOSTRU NU VOM AVEA ÎN NICIUN CAZ OBLIGAȚIA DE A VĂ ACHITA DESPĂGUBIRI DV. SAU ORICUI ALTCUIVA PENTRU ORICE PREJUDICIU, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, DE CONSECINȚĂ SAU PUNITIVE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DESPĂGUBIRI PENTRU PROFITUL NEREALIZAT, PENTRU AFECTAREA REPUTAȚIEI, PRECUM ȘI PENTRU PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDERI DE DATE SAU ALTE PAGUBE INTANGIBILE, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASEMENEA PREJUDICII REZULTATE DIN (A) UTILIZAREA Serviciului DE CĂTRE DV. SAU IMPOSIBILITATEA DV. DE A UTILIZA Serviciul; SAU (B) ORICE MATERIALE, INFORMAȚII SAU SERVICII DISPONIBILIE PRIN INTERMEDIUL Serviciului. INDIFERENT DE ORICE PREVEDERE CONTRARĂ DIN CUPRINSUL PREZENTULUI DOCUMENT, DESPĂGUBIRILE PLĂTIBILE DE NOI CĂTRE DV., INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI DE MODUL DE ACȚIUNE, VOR FI LIMITATE ÎN ORICE SITUAȚIE LA SUMA DE 50 $ (CINCIZECI DE DOLARI AMERICANI). DEOARECE LEGISLAȚIA UNOR STATE NU PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR CATEGORII DE DAUNE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ASEMENEA STATE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ȘI A AFILIAȚILOR, ÎMPUTERNICIȚILOR, TERȚILOR FURNIZORI ȘI LICENȚIATORILOR NOȘTRI VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA STATULUI RESPECTIV. DACĂ SUNTEȚI REZIDENT AL STATULUI CALIFORNIA, PRIN PREZENTA RENUNȚAȚI LA PROTECȚIA OFERITĂ DE SECȚIUNEA 1542 A CODULUI CIVIL CALIFORNIAN, CARE PREVEDE CĂ O EXONERARE GENERALĂ DE RĂSPUNDERE NU SE APLICĂ REVENDICĂRILOR BAZATE PE FAPTE DESPRE CARE CREDITORUL NU ȘTIE SAU NU BĂNUIEȘTE CĂ EXISTĂ ÎN FAVOAREA SA ÎN MOMENTUL SEMNĂRII EXONERĂRII, FAPTE CARE, DACĂ AR FI FOST CUNOSCUTE CREDITORULUI, AR FI AFECTAT SUBSTANȚIAL ÎNȚELEGEREA SA CU DEBITORUL.

ACORD DE ARBITRAJ.

Prezenta secțiune este menționată în cuprinsul Condițiilor sub numele 'Acordul de Arbitraj'. Prin prezenta vă exprimați acordul ca orice dispută sau revendicare care a apărut sau ar putea apărea între dv. și OWNZONES, indiferent dacă are legătură cu prezentele Condiții (inclusiv cu orice presupusă încălcare a acestora), cu Serviciul, cu Conținutul sau cu orice altceva, să fie soluționată exclusiv prin arbitraj, decizia pronunțată fiind definitivă și obligatorie pentru părți, și nu prin hotărâre judecătorească, în conformitate cu prevederile prezentului Acord de Arbitraj; ca excepție de la cele prevăzute mai sus, vă puteți adresa instanței pentru revendicări minore, dacă revendicările dv. îndeplinesc condițiile pentru aceasta. Drepturile dv. vor fi stabilite de un arbitru neutru, nu de un judecător sau de un juriu. Federal Arbitration Act guvernează interpretarea și aplicarea prezentului Acord de Arbitraj.

Interzicerea proceselor colective și prin reprezentanți și a acțiunilor neindividualizate.

DV. ȘI OWNZONES CONVENIȚI PRIN PREZENTA CĂ FIECARE PARTE POATE INTRODUCE ACȚIUNI ÎMPOTRIVA CELEILALTE NUMAI ÎN MOD INDIVIDUAL, NU CA RECLAMANT SAU CA PARTE ÎN ORICE PROCES SAU ACȚIUNE ÎN NUME COLECTIV SAU PRIN REPREZENTANȚI. ÎN AFARĂ DE CAZUL ÎN CARE CONVENIȚI ALTCEVA CU OWNZONES, ARBITRUL NU POATE COMASA SAU REUNI REVENDICĂRI FORMULATE DE MAI MULT DE O PERSOANĂ ORI PARTE ȘI NU POATE CONDUCE NICIO PROCEDURĂ COMASATĂ, PRIN REPREZENTANȚI SAU ÎN NUME COLECTIV, INDIFERENT DE FORMA ACESTEIA. DE ASEMENEA, ARBITRUL POATE DISPUNE MĂSURI (INCLUSIV DESPĂGUBIRI, RESTRICȚII ȘI CONSTATĂRI) NUMAI ÎN FAVOAREA PĂRȚII CARE SOLICITĂ MĂSURILE RESPECTIVE ȘI NUMAI ÎN MĂSURA NECESARĂ PENTRU A SATISFACE REVENDICAREA/REVENDICĂRILE PĂRȚII RESPECTIVE. NU ESTE PERMISĂ DISPUNEREA DE MĂSURI CARE SĂ AFECTEZE ALȚI UTILIZATORI AI Serviciului.

Soluționarea disputelor înainte de arbitraj.

OWNZONES dorește soluționarea amiabilă a disputelor. Înainte de a începe procedura de arbitraj, vă rugăm să ne contactați și să ne explicați revendicarea dv., fiindcă este posibil să ajungem la o soluție fără a apela la arbitraj. Ne puteți contacta prin e-mail, la feedback.ro@ownzones.com, sau prin corespondență către OWNZONES Media Network, RO., în atenția Departamentului Juridic Bd. Vasile Milea, nr. 4, Afi Cotroceni, Intrarea Far, Cod Postal: 061346, Bucuresti.

Proceduri de arbitraj.

Arbitrajul va fi realizat de un arbitru neutru, în conformitate cu regulile și procedurile Asociației Americane de Arbitraj ('AAA'), inclusiv Procedurile Suplimentare ale AAA pentru dispute în care sunt implicați consumatori (denumite, în mod colectiv, 'Regulile AAA'), cu modificările aduse de prezentul Acord de Arbitraj. Pentru informații despre AAA, vă rugăm să vizitați site-ul asociației, http://www.adr.org. Puteți găsi informații despre Regulile AAA și despre tarifele pentru soluționarea disputelor în care sunt implicați consumatori pe pagina AAA privind arbitrajul pentru consumatori, http://www.adr.org/consumer_arbitration. Dacă există orice discrepanță între Regulile AAA și prezentul Acord de Arbitraj, prevederile prezentului Acord de Arbitraj vor avea întâietate, în afara situației în care arbitrul stabilește că aplicarea prevederilor Acordului de Arbitraj ar afecta caracterul fundamental echitabil al procedurii de arbitraj. De asemenea, arbitrul trebuie să urmeze prevederile prezentelor Condiții în aceeași manieră în care le-ar urma o instanță de judecată, inclusiv, fără limitare, prevederile privind limitarea răspunderii. Deși procedurile de arbitraj sunt, de obicei, mai simple și mai expeditive decât procesele și alte proceduri judiciare, arbitrul poate acorda aceleași despăgubiri și poate dispune la nivel individual aceleași măsuri pe care le poate dispune o instanță de judecată vizavi de o persoană, conform Condițiilor și legislației aplicabile. Deciziile arbitrului sunt recunoscute de instanțele de judecată și pot fi desființate de instanță doar pentru un număr foarte limitat de motive.

Pentru a declanșa procedura de arbitraj împotriva OWNZONES, trebuie să completați un formular scurt, să îl depuneți la AAA și să trimiteți o copie către OWNZONES Media Network, RO, în atenția Departamentului Juridic, Bd. Vasile Milea, nr. 4, Afi Cotroceni, Intrarea Far, Cod Postal: 061346, Bucuresti. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina AAA pentru depunerea de revendicări, la adresa http://www.adr.org/fileacase. Vă puteți reprezenta singur în cadrul procedurii de arbitraj sau puteți fi reprezentat de un avocat sau de un alt reprezentant. Din momentul în care primim copia revendicării pe care ați supus-o arbitrajului, putem formula orice contrarevendicări pe care este posibil să le avem împotriva dv.

Pentru orice asemenea procedură de arbitraj, dv. și OWNZONES recunoașteți în mod irevocabil competența teritorială a arbitrilor AAA din districtul Maricopa, statul Arizona, și renunțați la orice obiecție împotriva unui asemenea arbitraj pe motive de jurisdicție, locul rezolvării disputei sau competența instanței. Dacă valoarea despăgubirilor solicitate este de cel mult 10.000 $, dv. sau OWNZONES puteți alege ca arbitrajul să se realizeze prin telefon sau strict pe baza documentelor scrise depuse, alegere care va fi obligatorie pentru dv. și pentru OWNZONES, cu precizarea că arbitrul poate dispune, la libera sa alegere, organizarea unei audieri în persoană, dacă împrejurările impun acest lucru. Dv. și/sau OWNZONES puteți participa prin telefon la orice audiere în persoană, cu excepția cazului în care arbitrul dispune altceva.

Arbitrul va decide asupra fondului tuturor revendicărilor în conformitate cu legile statului Arizona, inclusiv cu principiile de echitate recunoscute, și va onora toate solicitările de respectare a confidențialității recunoscute de lege. Arbitrul nu va avea obligația de a ține cont de deciziile pronunțate în arbitrajele anterioare în care au fost implicați alți utilizatori ai Serviciului, dar are obligația de a ține cont de deciziile pronunțate în arbitrajele anterioare în care a fost implicat același utilizator al Serviciului, în măsura impusă de legislația aplicabilă.

Cheltuielile de arbitraj.

Plata tuturor taxelor de depunere și administrare a revendicărilor și a onorariilor arbitrului (denumite, în mod colectiv, 'Cheltuielile de Arbitraj', va fi guvernată de Regulile AAA, în afară de cazul în care prezentul Acord de Arbitraj prevede altceva. Fiecare parte va suporta toate cheltuielile care cad în sarcina ei în legătură cu arbitrajul, inclusiv, fără limitare, toate onorariile avocaților. În cazul în care arbitrul decide că revendicarea/revendicările pe care le-ați supus arbitrajului sunt lipsite de temei, vă declarați de acord să restituiți către OWNZONES toate cheltuielile asociate cu arbitrajul efectuate de OWNZONES în numele dv., pe care altfel vi s-ar impune să le suportați conform Regulilor AAA.

Confidențialitatea.

Toate aspectele procedurii de arbitraj și ale oricărei hotărâri, decizii sau dispoziții a arbitrului vor fi strict confidențiale, spre beneficiul tuturor părților implicate.

Nulitate parțială.

Dacă o instanță de judecată decide că orice clauză sau prevedere a prezentului Acord de Arbitraj, cu excepția secțiunii intitulate 'Interzicerea proceselor colective și prin reprezentanți și a acțiunilor neindividualizate', este nulă sau inaplicabilă, părțile sunt de acord să înlocuiască clauza sau prevederea respectivă cu o clauză sau prevedere valabilă și aplicabilă, care exprimă în cea mai mare măsură posibilă intenția clauzei sau prevederii nule sau inaplicabile, iar prezentul Acord de Arbitraj, cu modificarea astfel efectuată, va rămâne obligatoriu pentru părți. Dacă o instanță de judecată decide că oricare dintre prevederile secțiunii intitulate 'Interzicerea proceselor colective și prin reprezentanți și a acțiunilor neindividualizate' este nulă sau inaplicabilă, atunci prezentul Acord de Arbitraj va fi considerat nul și neavenit în totalitatea sa. Restul Condițiilor vor rămâne în vigoare.

Modificări ulterioare ale prezentului Acord de Arbitraj.

Indiferent de orice prevedere contrară cuprinsă în prezentele Condiții, dv. și OWNZONES conveniți prin prezenta că, dacă vom aduce în viitor orice modificare prezentului Acord de Arbitraj (cu excepția unei modificări a oricărei adrese pentru notificări sau link către un site web din cuprinsul prezentului document), modificarea respectivă nu se va aplica niciunei revendicări formulate în cadrul unei proceduri legale împotriva OWNZONES înainte de data intrării în vigoare a modificării în cauză. În plus, dacă vom lua decizia de a elimina prezentul Acord de Arbitraj din cuprinsul Condițiilor, respectiva eliminare va intra în vigoare doar după împlinirea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la data postării în cadrul Serviciului a versiunii prezentelor Condiții care nu conține Acordul de Arbitraj și nu va fi aplicabilă niciunei revendicări formulate în cadrul unei proceduri legale împotriva OWNZONES înainte de data intrării în vigoare a eliminării.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA.

Prezentele Condiții și orice dispută între dv. și OWNZONES vor fi guvernate de legile statului Arizona, cu ignorarea principiilor de drept internațional privat și cu precizarea că Federal Arbitration Act va guverna interpretarea și aplicarea Acordului de Arbitraj. În afară de cazul în care noi și dv. convenim altceva, în situația în care se constată prin decizie a unui arbitru sau prin ordin judecătoresc că prevederile Acordului de Arbitraj nu vă sunt aplicabile dv. sau unei anumite revendicări ori dispute (cu excepția acțiunilor introduse la instanțele pentru revendicări minore), prin prezenta vă declarați de acord ca orice revendicare sau dispută care a apărut sau ar putea apărea între dv. și OWNZONES să fie soluționată exclusiv de o instanță statală sau federală de judecată din districtul Maricopa, statul Arizona. Dv. și OWNZONES vă declarați de acord să recunoașteți competența teritorială a instanțelor de judecată din districtul și statul respectiv în soluționarea litigiilor izvorâte din orice asemenea revendicări și dispute.

ALTE PREVEDERI.

Dacă, pentru a-și îndeplini scopul, orice prevedere a prezentelor Condiții trebuie să rămână în vigoare după rezilierea sau expirarea contractului dintre noi și dv., se va considera că respectiva prevedere continuă să fie în vigoare atât cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopurilor ei. Nicio omisiune a exercitării sau impunerii aplicării oricărui drept sau a oricărei prevederi a prezentelor Condiții nu va fi considerată o renunțare la dreptul sau la prevederea respectivă. Dacă o instanță de judecată cu competență teritorială va constata nulitatea oricărei prevederi a prezentelor Condiții, părțile convin că instanța ar trebui să încerce să dea curs intențiilor părților, așa cum sunt reflectate acestea în prevederea respectivă, și că celelalte prevederi ale Condițiilor vor rămâne în vigoare și își vor produce pe deplin efectele juridice. Prin prezenta vă exprimați acordul că, indiferent de orice prevedere statutară sau legală contrară, orice revendicare sau acțiune legală izvorând din sau având legătură cu utilizarea Serviciului sau cu prezentele Condiții trebuie să fie declanșată în termen de un an de la apariția situației care a dat naștere respectivei revendicări sau acțiuni, în caz contrar urmând ca introducerea acesteia să devină definitiv imposibilă. Prin prezenta afirmați că aveți cel puțin vârsta de 18 ani sau că sunteți un minor emancipat ori că ați obținut în mod legal aprobarea părintelui sau pe a tutorelui și că aveți capacitatea și competența deplină de a vă asuma termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, promisiunile și garanțiile prevăzute de prezentele Condiții și de a respecta prezentele Condiții. În orice caz, afirmați că aveți cel puțin vârsta de 13 ani, deoarece Serviciul nu este destinat copiilor sub 13 ani. Dacă nu ați împlinit vârsta de 13 ani, vă rugăm să nu utilizați Serviciul. Vorbiți cu părinții despre ce SERVICII sunt adecvate pentru vârsta dv. Prezentele Condiții și orice drepturi și licențe acordate în cuprinsul acestora nu pot fi transferate sau cesionate de dv., dar pot fi cesionate fără restricție de OWNZONES.

ÎNCĂLCĂRI.

Vă rugăm să raportați orice încălcare a prezentelor Condiții la adresa: OWNZONES Media Network, RO, Bd. Vasile Milea, nr. 4, Afi Cotroceni, Intrarea Far, Cod Postal: 061346, Bucuresti sau prin e-mail, la adresa feedback.ro@ownzones.com.

DATE DE CONTACT.

Pentru comunicări de ordin general, vă rugăm să ne contactați la adresa: OWNZONES Media Network, RO, Bd. Vasile Milea, nr. 4, Afi Cotroceni, Intrarea Far, Cod Postal: 061346, Bucuresti sau prin e-mail, la adresa feedback.ro@ownzones.com.